”Sommarteatern på Lorensberg uppförde i lördags för första gången en muntrande enaktare med inlagda kupletter af Harald Leipziger, benämd ”Lethe”, förut spelad här vid friluftsfästen på Köpstadsö för någon vecka sedan. Stycket, typiskt för en sällskapspjes, är ej öfver sig originellt till uppränning, men situationerna äro ofta lustiga och dialogen ej utan kvickhet. Utförandet var godt på alla händer och spelet gick friskt undan. Den talrika publiken mottog pjesen med det lifligaste bifall, som fick uttryck både efter aktsluten och inför öppen ridå, och af allt att döma torde stycket nog komma att gå öfver Folkteaterns scen en hel del gånger under den närmaste tiden.” (Ur: Göteborgs-Posten 29 juli 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Lorensbergsparken från insdian av entrén ut mot Kungsportsavenyen.