”På sistone har man, som vi förut påpekat, kunnat iakttaga ett påbörjadt byggnadsföretag invid skansen Lejonet. Detta har gifvit anledning till det antagandet, att äfven ifrågavarande minnesrika och härligt belägna fästningsvärk skulle kringbebyggas. Enligt hvad fortifikationsbefälhavaren meddelat oss, är des bättre denna farhåga alldeles ogrundad.

Han har nämligen utvärkat sig tillstånd att få försätta platsen omkring skansen i prydligt skick, men som densamma hittills varit tillhåll för okynniga pojkar och andra ordningens fiender, är det nödvändigt att, innan man börjar vidtaga något försköningsarbete, placera en vaktkarl vid platsen. Det är endast bostad åt honom, som kommer att byggas.” (Ur: Göteborgs-Posten 31 juli 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Friggagatan vid Svingeln. I fonden – Skansen Lejonet, ev. 1895-1900.