”När portarna öppnades till den nya bron i går kväll, strömmade en intresserad skara in på de breda och bekväma gångbanorna. Man såg långt in på natten beskådande och beundrande kotterier uppehålla sig där.

Det nya värket vann allmänt pris – dock var en estetiskt anlagd medborgare missnöjd med kronorna – ej de 320,000 som bron kostat, utan de gyllene dito, som kröna gaskandelabrerna. Den ifrågavarande medborgaren ansåg, att man här gjort bättre i att spara några kronor.

Det låg en dämpad stämning öfver skarorna på bron. Man erfor synbarligen en viss högtidlig känsla vid att trampa nya banor. En saknadens suck ägnades det gamla, som trots alla insinuationer i den vägen »ej kan evigt bli».

Den kom från en äldre fryntlig gumma. »Det blir allt tomt efter planket» sa hon.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg. Kungsportsbron. G.L.A; Lyckönskningar från Tant, Farbror —[?] 25/8 01.