”Öfverkörd af en velocipedryttare blef i går afton å Bangatan en minderårig flicka Hilma Andersson, boende nr 107 litt. B å nämnda gata, med den sorgliga påföljd, att hon fick högra benet afbrutet och måste afföras till sjukhuset.

Velocipedisten var feg nog, att efter öfverkörningen ila så fort tygen höllo från platsen utan att taga den minsta notis om flickan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bangatan mot söder omkring 1910.