”Det var fästligt på Långedrag i lördags. Först gick kl. 5 e.m. en barnfäst af stapeln å lawn-tennis-klubbens bana, som för ändamålet förvandlats till en ”orientalisk bazar”. Från smakfullt utstyrda och dekorerade friluftsstånd, prydda med guirlander af konstgjorda och lefvande blommor och grönt, serverades till synnerligen moderat pris kaffe, viner, läskedrycker, bakvärk m.m. Blomsterflickor utbjödo buketter, harlequins presterade sina lustiga upptåg o.s.v. Ett muntert, brokigt och rörligt vimmel! Barnfäste nafslutades med spring- och danslekar. I alla småttingarnes ögon stod glädjen att läsa.

Sedan mörkret inträdt illuminerades lawn-tennisbanan med kulörta lyktor.

Men ej nog härmed – hela Långedrag börjar kläda si i fästlig eldskrud och från tre olika platser å badorten afbrännes ett storartadt fyrvärkeri och tändas bengaliska eldar, marschaller och bloss.

Restauranten, liksom alla de enskilda villorna, utsläppa ett haf af ljus från tusentals kulörta lyktor, hvilkas mångfärgade skimmer återspeglas i vattnet.

Fästligheterna afslutades med dans å restaurantens societetssalong. Musiken exekverades af en stråkorkester under kapellmästare Richters goda ledning. Under pauserna utförde en ung musikälskare på ett fint och känsligt sätt några anslående musiknummer för violin, hvilka lifligt senterades och i sin mån bidrogo att höja trefnaden.

Balen afblåstes kl. 1, då extrabåt afgick till staden.” (Ur: Göteborgs-Posten 26 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Start vid Långedrag SSAE kappsegling d. 10 Aug 1912.