”Härförliden skulle en poliskonstapel Eriksson efter tjänstgöring i Tjörbostaden nattetid begifva sig till sitt hem å Gårda och tog därvid en genväg öfver Ranängsbärgen. Här möttes han af tre okända karlar, af hvilka en måttade ett slag mot honom, hvilket han dock lyckades afvärja; men en annan tilldelade honom en spark i vänstra ljumsken, hvaraf följden sedan blifvit, att den öfverfallne i dagarne måst intagas å Mölndals sjukstuga för att opereras för bråck. Våldsvärkarne ha ej ännu anträffats.

Det kan i detta sammanhang nämnas, att polisbevakningen i detta distrikt, som räknar omkring 13,000 invånare, f.n. uppgår till endast 5 konstaplar. Den ordinarie styrkan är visserligen 8, men 3 ligga nu sjuka.” (Ur: Göteborgs-Posten 4 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gårda 1899.