”Innanför planket – inte det omkring Kungsportsbron, som snart är en saga blott, utan det om den raserade Nya Kajen – innanför detta slitas många svettiga tröjor om dagarne.

Man har kommit ganska långt med arbetet därute, i betraktande af hvad som utförts.

Först har mån då fyllt det jättesvalg, som uppkom genom kajmurens glidande, med lager af sten, grus och ris. Därpå uppfördes höga ställningar för pålkranarna, vid hvilka, 11 till antalet, däraf 4 elektriska, man nu en längre tid varit sysselsatt med att slå ned pålar af 15 meters längd. Pålingen är på sina ställen redan afslutad och torde blifva de öfver hela området om någon månad.

Pålarna skola sedan sammanbindas med tvärbjälkar, hvilka dessutom skola förena kajmuren med det gamla pålvirket. Ofvanpå dessa bjälkar skall läggas ett golf af plank, ofvanpå hvilket återigen skall fyllas med grus och sand.

Så nu skall den väl stå en tid, vår nya kaj!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs hamn: Masthuggskajen 1912.