1900-talets Göteborg

Häst och kärra i vattnet

”I går e.m. råkade ena hjulet gå af en åkarekärra, som kom körande utefter Stampgatan vid f.d. fattighuset. Hästen, som var förspänd kärran, skrämdes af missödet och ryggade rakt ned i Fattighusån. Tillstädeskommande personer lyckades emellertid få hästen oskadd upp på det torra igen” (Ur: Göteborgs-Posten 6 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto taget i januari 1901 av Mariakyrkan mot söder. Fotografen, Aron Jonason, har stått på andra sidan Fattighusån vid Levgrens äng.