”Missförhållanden å Hultmans holme äro som bekant af flera slag, och upprepade gånger ha Holmeborna framfört sina klagomål däröfver utan att det blifvit någon ändring. Det är särskildt bristen på annan tillgänglig plats för barnen än de lifsfarliga gatorna som gjort sig gällande. På Mårten Krakowsgatan ha i sommar en hel del småttingar blifvit mer eller mindre skadade vid lek bland de där uppstaplade brädhögarne. I torsdags fick ett barn benet afbrutet där af en nedramlande brädhög och i fredags måste en annan liten förast till sjukhuset af samma orsak. Om nu brädstaplar skolla få läggas där på gatan, vore det väl skäl i att polisen såge till att barnen inte ge sig till att leka bland virket. Men det är visst klent bestäldt äfven med polistillsynen där på Holmen. Den ende polis som patrullerar där har en så stor sträcka att öfvervaka, att man knappt kan begära att han skall kunna hålla ett öga på barnens åtgöranden på Mårten Krakowsgtan.” (Ur: Göteborgs-Posten 9 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Norra sidan av Mårten Krakowsgatan mot öster. T.h. nr 12 x Kilsgatan. 1902.