Ur: Göteborgs-Posten 21 september 1901.

”Förevisningar och fonografkonserter gifver hr Oscar Wennersten i Reallärovärkets högtidssal i morgon och de två följande dagarne efter ett synnerligen sevärdt program, som upptager många nyheter.

Blan dessa må särskildt framhållas 10 tablåer ur passions-skådespelen i Ober-Ammergan, ögnblicksbilder från fartygsexplosionen i Stockholms skärgård och porträtt af Mac Kinley.

Efter förevisningarna komma de kända gluntsångarna hrr Wennman och Edberg att roa publiken med sina Gluntar, klart och tydligt insjungna i hr Wennerstens jätte-fonograf.” (Ur: Göteborgs-Posten 21 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Realläroverket.