”I lördags afton vid half 7-tiden timade vid Olskrokens järnvägsstation en synnerligen beklaglig olyckshändelse. Ett antal barn lekte ett stycke norr om stationen med att skjuta en af där stående vagnarna uppåt stationen till. När de efter stora ansträngningar lyckats att komma ett stycke framåt släppte de vagnen, som till följd af lutningen själf gick tillbaka. Men för att sammanstötningen ej skulle bli för stor, hvarigenom stationspersonalens uppmärksamhet kunde ledas till den otillåtna ”leken”, grepo de nu in som bromsare. Emellertid fick vagnen god fart, och då en af gossarne, 10årige Axel Herbert Olander från Bondegatan, råkade att komma emellan ett par buffertar, så blef han så våldsamt klämd, att han så godt som ögonblickligen afled.” (Ur: Göteborgs-Posten 23 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Olskrokens station omkring år 1915.