”Murstensupplagen å Pusterviksplatsen äro ständigt föremål för åtal i polisdomstolen. I måndags dömdes en firma att böta 30 kr. för upplag af 8 partier mursten sedan firman fått böta 10 kr. för två af dessa partier.

Straffad hjälpsamhet. Arbetskarlen Johan Valdemar Hansson sökte i torsdag på Carl Johansgatan hjälpa en af polisen anhållen person på så sätt, att han följde efter och skränade samt då den anhållne skulle placeras på ett åkdon sökte få hästen i gång, så att den anhållne icke skulle kunna läggas på åkdonet. För sin inblandning i polisens åtgöranden fick Hansson böta 25 kr.

En ko på villovägar. Natten mellan den 16 och 17 dennes var en ko ute och promenerade för sig själf på Södra Vägen. Egaren, en slaktare, fick böta 3 kr. för att han lämnat kon utan tillsyn.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Berzeliigatan från Södra vägen.