”Folkdansens Vänner hade i går afton å Frimurarelogen sin första lekstuga för säsongen. Föreningen, som ett par år haft sin egen lokal i Odd Fellows hus, har nu beslutat att hvar fjortonde dag ha sina öfningar därstädes.

Logens nyrestaurerade festvåning fylldes i går afton af ett 50-tal damer och herrar, klädda i nationaldräkter. Från första stund stod glädjen högt i tak. Där dansades en bondkadrilj med schwung, Fryksdalspolska, gammalvals, Rheinländer, dans Varschovienne m.fl., och den allmänna meningen var att tillställningen var mycket lyckad.

Till ledamöter i styrelsen valdes ingeniör A. Atterberg, kaptenskan Betty Becheman, doktorinnan Hjort af Ornäs, fru Louise Gillblad, fröken Élin Lovén, förken Elsa Meyer, hr Gustaf Mankel, tandläkare August Mankel, hr Julius Ahlberg samt hr Oscar Lagergren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Interiör från Frimurarelogen, stora pelarsalen 1922.