”Ång-Automobilen är onekligen framtidsåkdonet. Spekulanter erhålla närmare upplysningar om vagnens oerhördt stora nytta och inbesparande i förhållande till hästar, och inbjudas att taga samma i betraktande här i staden. Den stora spridningen av denna vagn erhållit i utlandet under sista året till praktisk användande vid persontrafik och lättare varutransport är bästa bevis för dess duglighet. Order för vårleveransen göras nu.

Amerikanska Maskin-Importen,

37 Drottninggatan Göteborg.” (Ur: Göteborgs-Posten 12 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs-Posten 16 november 1901.