”Till rådhusrätten hade i går instämts en fru, som under pågående lektion häftigt inträdt i ett läsrum i Annedals skolhus och under utösande af okvädningsord mot lärarinnan uppträdt på ett  i högsta grad störande sätt. Då lärarinnan uppmanat henne att aflägsna sig hade hon nekat och då lärarinnan ville själf aflägsna sig hade hon stängt vägen för henne och intagit en hotande ställning.

Svarande bestred allt som lades henne till last och nekade till och med sedan öfverläraren, som varit vittne till en del af uppträdet, aflagt vittnesmål, däri lärarinnans uppgifter vitsordats.

Den martialiska fruns vrede hade blifvit väckt däraf, att lärarinnan tillhållit en hennes dotter, som undervisades i hennes klass, att hålla sig snygg om näsan.” (Ur: Göteborgs-Posten 14 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Annedals folkskola, 1905.