”Göteborgs Jultomte”, den af C.R.A. Fredberg utgifna jultidningen, har utkommit med sin 11:e årgång.

Tidningen erbjuder som vanligt en hel del af lokalt intresse. Bland illustrationerna märks porträttera f kommersrådet Olof Wiljk, kommersrådinnan Hilda Wijk, den nyligen aflidne talmannen Olof Wijk samt Lilla torget på den förstnämndes tid, allt beledsagande en artikel ”En berömd stormanssläkt” af utgifvaren. Vidare finnas porträttera f skolveteranen rekor A.O. Heurlin, aflidne riksdagsmannen Hans Holmlin, skådespelerskan fru Louise Fahlman, Oscar Bæckström samt ett par intressanta vyer från det flydda Göteborg. Slusskvarnen vid Göta Källare och en del af Lilla Berget.

Texten är omväxlande och intressant. Priset på den fint utstyrda publikationen är endast 15 öre.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 december 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Wikipedia: C.R.A. Fredberg.