”Folkdansens vänner firade i går afton på Frimurarelogens festvåning sitt julgille.

Vid 8-tiden samlades i den hemtrefliga lokalen ett 75-tal nationalklädd ungdom, och då dörrarne till matsalen öppnades, och man fick se det väl smyckade bordet med sina allmogeljusstakar, så kunde man – hur gammal man än var – inte annat än glädjas med ungdomsskaran. Supén, som bestod af lutfisk, gröt o.a. julmat serverades till allas belåtenhet. Tal höllos af föreningens ordf. för folkdansidén samt för de främlingar från Uppsala och Lund med flera platser, som infunnit sig.

Efter supén vidtog en animerad dans: vanlig ringdans, Fryksdalspolskan, Daldansen, Skrälåt, Reinländer m.fl. af våra vackra folkdanser. Timmarne förflöto alldeles för fort, tyckte man.

Vid 2-tiden var den lyckade festen slut, kvarlämnande de angenämaste minnen.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 31 december 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Interiör från Frimurarelogen, stora pelarsalen.