”Passagerarantalet utgjorde å linien Drottningtorget-Stigbärgsliden 1,654,655, å linien Brunnsparken-Getebärgsängen 609,886, å linien Drottningtorget-Redbärgslid 945,425, å linien Drottningtorget-Slottsskogen 1,018,602, summa 4,228,578.

Dessutom ha öfvergångsbiljeter aflämnats till ett antal af c:a 987,400 och säsongskort utfärdats för 92 personer.

Under år 1900 utgjorde passagerarantalet å linien Drottningtorget-Stigbärgsl. 1,655,148, å linien Brunnsparken-Getebärgsängen 613,417, å linien Drottningtorget-Slottsskogen 966,621, summa 4,152,884.

Dessutom lämnades då öfvergångsiljetter till ett antal af c:a 720,000 och utfärdades säsongskort för 88 personer.” (Ur: Göteborgs-Posten 11 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: I Göteborg började elektriska spårvagnen 1902. Den sista hästspårvagnen synes här på Drottningtorget 1911.