”En hissolycka inträffade i går e.m. i hr Olof Asklunds nya ångbageri vid Öfra Husargatan. En bageriarbetare Johan svensson gick upp med en varuhiss som drefs med handkraft. Uppkommen till tredje våningen skulle han stanna hissen, men då gick det stora drifhjulet midt itu och hissen störtade ned med den påföljd att Svensson fick sin ena arm emellan väggen och hisskorgen. Armen blef illa massakrerad. Svensson fördes genast till Sahlgrenska sjukhuset, där han förbands. Huruvida han får framtida men af olyckan kan ännu ej afgöras.

Hissarna i bageriet äro tillvärkade i Stockholm, och detta var tredje gången som hjulen på desamma sprungit sönder, dock utan att någon människa blifvit skadad förr än nu.” (Ur: Göteborgs-Posten 18 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Övre Husargatan, 1902.