”Säsongen i Trädgårdsföreningen börjar torsdagen 27 dennes.

Direktör Svanfeldt har engagerat direktör Waldemar Neumann och hans till 20 man förstärkta Marstrandskapell som skall spela till 1 maj, då Vendes artilleris musikkår under direktör John Ekblad rycker in, bekant sedan förra sommaren. Efter en månad aflöses artillerimusiken af musikkåren från ett af de upplösta finska regementena, 26 man i Suomis uniform, under anförande af direktör A. Apostol. Finnarne efterträdas 8 juli af direktör Trobäck med sina vestmanländingar, omtyckta här sedan föregående säsonger; denna kår stannar här till 15 augusti. Och sedan kanske förstklassig utländsk musik, om vi ej få nöjet höra vår präktiga Första Göta-kår.

Elektrisk ventilation har insatts i salongen och arbetar på ett utmärkt sätt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 mars 1902)

Bilden i sidhuvudet och i texten är hämtad ur: Hvar 8 dag / Årg. 5 (1903/1904)