”De vid järnvägsbyggnadern anställda arbetarne äro som bekant ibland en riktig landsplåga för de orter som få med dem att göra ”Rallarne” vid det nu pågående Säröbanbygget tyckas i detta hänseende inte häller vara så trefliga att dragas med. Påskaftonen tågade fyra arbetslag in på järnvägsbyrån i Billdal och tilltvingade sig under hot, skrän och våldsamheter sin innestående lön, enär de befarade att deras förman, som gått i borgen för dem hos en handlande i Billdal, hvilken de voro skyldiga 1,200 kr., skulle med aflöningen betala å skulden. Då arbetarne voro öfvermäktiga, var ingenting annat att göra än att utbetala hela deras fordran, och handlanden fick ingenting. De är – tillägger vår meddelare – ingenting ovanligt att rallarne på detta sätt drager sina fordringsägare vid näsan, och ofta bli dylika förluster för landtbefolkningen mycket kännbara. Ett lag arbetare från Värmland, som sökte arbete vid Säröbanan, råkade under påskhelgen i slagsmål där de bodde hos en person nära Hofås, slogo sönder dörrar och fönster hos sitt värdfolk och rymde sedan från hela kalaset. Det tarfvas tydligen strängare uppsikt öfver rallarnes framfart vid Säröbanbygget.” (Ur: Göteborgs-Posten 4 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Station under byggnation 1903.