”Sedan en tid tillbaka ha undersökningar företagits i syfte att utröna, hurur Västkustbanan för ernående af förbindelse med statsbanan genom Bohuslän lämpligast bör indragas till statsbanestationen. Flera förslag ha på grund af dessa undersökningar uppgjorts. Enligt ett af dessa skulle banan genom en tunnel under nya kyrkogården inledas till statsbanan vid Olskroken, enligt ett annat, det senast utarbetade, skulle den nya bandelen utgå från Almedal, genom Jakobdals trädgård och vidare öster om Danska vägen o.s.v. in på statsbanestationens område. Enligt dessa nu uppgjorda förslag skulle banan icke komma att beröra Gårda, hvilket den däremot som bekant skulle göra enligt det Gleimska förslaget.

De olika förslagen komma att exponeras vid Tekniska samfundets sammanträde nästa tisdag.” (Ur: Göteborgs-Posten 23 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Gårda vid Göteborg. Sommaren 1895.”