”Sällskapet Hortikulturens vänner anordnar, som förut nämts, en allmän utflykt för skogsplantering å Aspholmarne och Varholmen torsdagen den 1 maj. De som vilja deltaga torde senast den 29 dennes anmäla sig hos sällskapets ordförande hr J.E. Palmér i Fröodlingens fröhandel, Drottninggatan 20. Äfven damer kunna medfölja. Afresan sker kl. 9 f.m. och man beräknar vara tillbaka kl. 6 à 7 på e.m. hvadan matsäck – exempelvis smörgåsar – måste medtagas. Öl och läskdrycker får man ombord. Vi taga för gifvet att den af all anslutning förtjänta utflykten kommer att omfattas med lifligt intresse af alla skogsodlingens och skärgårdens vänner. Göteborgskretsen af länets hushållningssällskap anslog i går 200 kr. Till planteringsdagen.” (Ur: Göteborgs-Posten 24 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Enligt text som medföljde bilden: ”Torslanda. Lilla Varholmen.”