”Dammet å skolgårdarna har länge här i staden varit ytterst besvärande. Det påförda gruset, ofta i och för sig af allt annat än prima slag, har snart trampats till fint stoft, som under barnens rörelser på fristunderna yrt upp och bildat formliga moln. I stället för rekreationstillfällen blir på sådant sätt rasterna för barn och lärare tortyrstunder, under hvilka hals och lungor fyllas med damm. För att motvärka detta har man nu till skolgårdarnas bevattning under torr väderlek anskaffat slangar, som fastsättas å för ändamålet anbringad rörledning. Slangarna äro försedda med en fin stril, som sänder ett uppfriskande rägn öfver skolgårdarna, hvarest man i följd häraf kan utan fara för hälsan tillbringa rasterna, något som förut var omöjligt vid torr väderlek.” (Ur: Göteborgs-Posten 30 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Elever på skolgården till Östra Hagaskolan.