”För en vanlig skärgårdsutflykt såg det inte vidare lofvande ut i går på morgonen. För skogsplantering däremot kunde man knappt önska sig väderleken annorlunda. Utan att bekymra sig om den rägniga himlen lade därför de till ett 50-tal uppgående deltagarne i den af Hortikulturens vänner anordnade planteringsfärden i går kl. 9,15 ut från kajen ombord å ”Tärnan”. Hushållsningssällskapets skogsinspektör jägmästare Lundholm följde med för att leda planteringarna, biträdd af tre skogsplantörer från hushållningsställskapet, som äfven lämnat alla erforderliga plantor. 10,000 bärgtallplantor, 4,000 hvitgransplantor, 1,700 ekplantor jämte en del björk- samt vanliga gran- och tallplantor samt bärgtallfrö medfördes.

Färden ställdes först till Aspholmen vid Nya Elfsborg, där man raskt grep sig an med arbetet. Medan den ene använde hackan satte den andre ut plantorna och på så sätt fick man snart planteradt rundt öns gamla begrafningsplats, på insidan af muren två rader hvitgran och utanför på ena sidan ek och på den andra bärgtall samt pilsticklingar här och där till skydd. Grafvarne lämnades naturligtvis oplanterade. Kl. 1 lade ”Tärnan” ut från Aspholmen och styrde mot Stora Varholmen vid Kalfsund. På vägen dit kommo de medförda matförråden till heders. Öl, skänkt af Lyckholms och Kronans bryggerier, samt läskedrycker från Nordpolens vattenfabrik fick man ombord. På Varholmen planterades hufvudsakligen bärgtall. Några hundratal ek- och björkplantor utsattes äfven mellan bärgen.

Kl. 5 på eftermiddagen vände ”Tärnan” åter mot staden. Samtliga deltagare, såväl herrar som damer, gåfvo under hemfärden lifliga uttryck för sin belåtenhet med den i allo angenäma planteringsfärden.” (Ur: Göteborgs-Posten 2 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Arendals småbåtsvarv med utsikt över hamninloppet och Nya Älvsborgs Fästning och Kyrkogårdsholmen. Varvet grundades av Olof Johansson och sönerna David och Hjalmar Olsson 1920. Fotot är taget i begynnelsestadiet. Till vänster verkstaden och nere vid vattnet står ett litet badhus. Varvet kom att bygga små lustyachter och reparerade småbåtar. Slipning och vinterförvaringar. Varvet lades ner 1970.