Också en samling märkvärdigheter

”Förrummet till detektiva afdelningen härstädes är på väg att omvandlas till ett originellt museum. Här finnas ordnade, numrerade och katalogiserade, såsom andra museisamlingar, revolvrar (en hel mängd), knifvar, dolkar, bössor, boxhandskar och andra försvars- eller mordvapen, hammare, tänger, mejslar, dyrkar (i oändlighet), och andra dylika värktyg, hattar, skodon och andra klädespersedlar, ogiltiga pängar, falskmyntareutensilier m.m. Det är med en alldeles särskild känsla man betraktar de olika föremålen, ty man inser att de icke äga sin märkvärdighet i och för sig, utan i den roll de spelat inom detektivernas på mänskligt elände, på brott och lidelse, på sorg och kval så rika värksamhetsfält.

– Det här är våra trofféer, – säger kommissarien Hedge, och förtäljer oss i korta drag de intresantare numrens historia. Han börjar med det till utseendet allra tarfligaste: en gammal klack. Det var denna pjäs, säger han, som ertappade förövaren af den stora inbrottsstölden i Majornas pantbank. Klacken bröts från sin plats, då inbrottsstölden skedde, och visade sig passa fullständigt till en klacklös sko, som den för stölden misstänkte bar vid anhållandet. Strax intill står en galosch. Det var den, som föröfvaren af ogärningen vid Keillers värkstad lämnade kvar och hvilken ledde spaningarna på rätt spår. Genom att mikroskopiskt undersöka stoffet i galoscherna konstaterades att föröfvaren var från filvärkstaden o.s.v. Med en i närheten stående bössa aflossade för åtskilliga år sedan en af svartsjuka pinad man ett skott mot, som han trodde, sin älskade, men råkade genom en förväxling i stället träffa en hennes väninna.

Gång på gång får man under kommissariens framställning förnyad erinring om, att hur väl en brottsling än trott sig ha planerat sin sak och hur försiktigt han än gått till väga vid utförandet af densamma, har han alltid gjort sig skyldig till någon blunder eller råkat ut för något missöde.

Ifrågavarande samlingar äro helt unga. Det är blott för ett par år sedan, man började ordna dem.” (Ur: Göteborgs-Posten 3 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bössa med slagkrutlås. Pipan slätrefflad med åttkantig bakre del.Halvstock med beslag av stål. Laddstock av trä.