”Från yrkesinspektören i Göteborgs distrikt hade ingifvits anmälan därom, att i firman Calvert & C:os tjänst anställde minderårige dels hade längre arbetstid än förordningen föreskrifver, dels vidtagit arbeten å i gångvarande maskiner och dels slutligen begagnades till nattarbete.

Att ansvara för dessa förseelser hade inkallats ingeniören J.W. Wengelin, hvilken infann sig genom ombud som delvis erkände angifvelsens riktighet.

För öfverträdelsen af nämda förordning bötade W. 20 kr.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: ”Spinnpojkar” sitter i fabriksparken vid Anderstorps fabrik (August Werner), 1919-1920. Överst fr v: Bruno Bengtsson, Folke Norén, Ernst Nilsson. Nedre fr v: Eskil Bodlund, Elis Andersson, Gustav Svensson-Ek, Joel Zachrisson och Gunnar Rasmusson.