”En kusk i Göteborg vid namn Karl Gerhard Pettersson skulle häromdagen resa till Uddevalla för att tillträda tjänst här, skrifver B:n. Före afresan besökte han Alfred Hansson & komp:s velocipedaffär i Göteborg och ”lånade en velociped på ett par timmar”, hvarför erlades i hyra kr. 1,50. Firman anade oråd och underrättade detektiva polisen, som snart uppdagade att mannen i fråga poletterat maskinen vid stationen, i afsikt att få den med till Uddevalla. Detta förhindrades, och Hansson & komp. fick sin egendom åter. Ungefär samtidigt anmälde velocipedfirman Ljungberg i Göteborg att en person där förhyrt en velociped utan att återställa den. Det befanns att samma man här varit framme och lyckats så pass denna gång, att han fått maskinen transporterad till Uddevalla, där densamma såldes för 25 kronor. Pettersson, som i Göteborg falskeligen uppgifvit sig vara anställd å Bogrens hotell och heta Sigfrid i förnamn togs med anledning af det förstnämnda bedrägeriet i förhör af polisen i Uddevalla; men då underrättelse ingick om den af honom föröfvade senare stölden, hade han hunnit göra sig osynlig. Firman Ljungberg återlöste sin velociped af köparen i Uddevalla.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Polisverket