”Mademoiselle La Bérats charmanta dans väckte i går det lifligaste bifall och jäfvade ingalunda de vackra loford som föregingo henne. Hon uppträder äfven i afton. I morgon gifves ingen föreställning. Annandag pingst uppföres kl. 2 e.m. det glada spexet ”Lethe”, hvartill kommer varitéafdelning. På kvällen ges varitéföreställning med hela artistpersonalen.” (Ur: Göteborgs-Posten 17 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet och här ovan här hämtade ur Göteborgs-Posten den 16 maj 1902.