”Viktoriabron kommer hädanefter icke att öppnas för genomsläppande af fartyg, enligt annons i dagens tidning.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Viktoriabron på ett odaterat foto.