”Invigningen af G.K.S.S.’ paviljong Vikingsborg å Långedrag äger rum 1 juni. I samband därmed anordnas en triangelkappsegling å bana Vikingsborg–Hunneskär–Bocken–Skifteskär–Vikingborg. Anmälningstiden för deltagande i kappseglingen utgår torsdagen den 29 maj k. 2 e.m. Det nya mätningssystemet kommer att tillämpas, hvarför täflande båtar bör uppmätas i god tid före anmälningen.

Efter kappseglingens slut intages lunch å Vikingsborg, hvari sällskapets ledamöter med damer äga rätt deltaga efter anteckning å lista, som finnes tillgänglig i Wettergren & Kerbers bokhandel och Silvanders herrekipering till och med den 29 maj. Från kl. 7 e.m. vidtager allmän fäst med dans o.d., likaledes å Vikingsborg.” (Ur: Göteborgs-Posten 23 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Tyvärr har ingen bild från invigningen påträffats, här visas istället åskådare vid Långedrag fr. AE segling. d. 20 Juli 1913.