”Med anledning af byggnadsordningens föreskrift att inga källarlägenheter få till bostäder användas – »Boningsrum skall vara beläget minst 30 c.m. öfver jordytan» – har hälsovårdsnämnden under vintern och våren fortsatt sina undersökningar angående bostadsförhållandena härstädes.

Ett stort antal bostadslägenheter, som ej af byggnadsordningen äro tillåtna, finnas ännu, spridda öfver allt i staden; nära 200 äro f.n. antecknade. Frågan om deras utrymmande är nu under behandling inom hälsovårdsnämnden.

Förra våren dels utrymdes, dels förändrades ohygieniska bostäder här i staden till ett antal af öfver 200, då mest i Landala och Masthuggsbärgen.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 31 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skomakaregatan.