”Götiska förbundet företog i går en utflykt till Kungälf och Bohus ruiner. Afresan härifrån skedde med ångaren ”Tessin” vid half 11-tiden på f.m. I utflykten deltogo äfven åtskilliga förbundsbröder från Alströmerlogen i Alingsås. Efter framkomsten till Kungälf begaf man sig upp till fästningsruinerna, där förbundets minnesmärke restes under sedvanliga högtidligheter. På borggården höll därefter major Grill ett mycket intressant föredrag om fästningen och det gamla Kungahälla. Å hotellet i staden intogs sedan middag och efter en kortare utflykt till det vackra Fontin-bärget invid staden samlades man åter i hotellträdgården, där kaffe etc. serverades och där man tillbragte några särdeles angenäma timmar till dess hemfärden anträddes vid 8-tiden på kvällen.” (Ur: Göteborgs-Posten 2 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum.