”Vid sprängning å den tomt vid Kronhusgatan där de gamla Tyggårdsmagasinerna äro belägna hvilken tomt genom köp öfvergått i grosshandlaren Ludvig Tingströms ägo, inträffade i går vid middagstiden att från det nästan lodräta, höga bärget flera kolossala stenblock lösgjordes, hvilka i fallet krossade den ena magasinsbyggnadens inre del samt vräkte ytterväggen ut på gatan. Dessbättre blef ingen människa skadad. Aflägsnandet af spillrorna från magasinsbyggnaden tog hela eftermiddagen i går i anspråk.” (Ur: Göteborgs-Posten 3 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kronhusgatan ca. år 1900.