På Trycksgatan i Galgkorgarne hände sig i måndags förmiddag att en 13 månader gammal flicka, dotter till plåtslagaren Johan August Svärd, blef öfverkörd af ett tungt lastadt fordon, med den påföljd att barnets mage sönderklämdes och inälfvorna runno ut. Tillstädeskomna personer tog genast vård om barnet och föranstaltade om dess transporterande till sjukhuset, men gifvetvis finnes föga hopp om dess återställande. Körsvennen, en kustk vid Eriksbergs färgeri, körde i traf fram den grånga gatan, där såsom vanligt flera barn befunno sig, och den lilla var anförtrodd åt en sjuårig gosse och en treårig flicka som vårdare.

– I går afton vid 7-tiden föll 2-årige gossen Ruben Tellman, fosterbarn hos änkan Helena Bengtsson, boende i huset n:r 99 Majornas 5:te rote, från ett i andra våningen åt Hobergs trappor vettande fönster ned å den makadamiserade trottoaren och erhöll därvid så svåra skador i hufvudet, att han i sanslöst tillstånd måste transporteras till Sahlgrenska sjukhuset, där han vårdas.” (Ur: Göteborgs-Posten 4 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Motiv från Getebergsäng. Göteborg.