”Slottsskogens fågelvärld är ganska obetydligt mot hvad den kunde och borde vara, då denna vår största och vackaste park har många förutsättningar för att kunna bli boningsplats för tusentals småfåglar. Här som i vår stads öfriga parker har emellertid hittills mycket litet gjorts för att bereda småfåglarna lämpliga häckningsplatser. Styrelsen för Göteborgs djurskyddsförening (Småfåglarnes vänner) har nu under framhållande af de insektätande småfåglarnes stora betydelse ingått till Slottsskogsstyrelsen mede anhållan att den ville under instundande höst eller senast i mars månad nästa år låta i Slottsskogsparken uppsätta ett större antal fågelholkar, afsedda för olika slags småfåglar, dock i främsta rummet för starar.” (Ur: Göteborgs-Posten 5 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Gratulationskort med fågelholk för starar.