”Skolresorna till Göteborg torde nu efter feriernas inträde komma att fortsätta i allt större utsträckning. I morgon kommer sålunda från Alingsås folkskolor ett antal af omkring 200 lärjungar, såväl gossar som flickor, att under ledning af sina lärare och lärarinnor besöka olika platser härstädes. Skolresebyrån har föranstaltat om ciceronskap, hvadan man må hoppas, att resenärerna skola af utfärden röna största möjliga trefnad och nytta.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gustav Adolfs torg, Göteborg. Västra fasaden med Rådhuset och Kommendantshuset. Hypoteksföreningens hus/Wenngrenska huset till höger. Bakom rådhuset syns Tyska kyrkans/ Christinae kyrkas torn.