”Med uppgående nattsnälltåget från Malmö till Göteborg följde i onsdags kväll en passagerare, som beredt sig på en gratisskjuts till Göteborg om allt gått väl. Han hade nämligen i all hemlighet skaffat sig en plats å lokomotivets tender och åkte så gladeligen till Teckomatorp, då han visst började finna sin friplats något dragig, hvarför han praktiserade sig ned på konduktörfinkans trappsteg. Men nu var gynnaren röjd och togs om hand af konduktören, som behöll honom i sin finka till Åstorp, där han underkastades ett första förhör. Mannen, som bar arbetarekläder, uppgaf sig heta Hansson och sade helt öppet ifrån, att han ämnat skaffa sig friskjuts till Göteborg. I Åstorp öfverlämnades han emellertid till polisen och torde väl inom kort ställas till räkenskap för sitt tilltag.” (Ur: Göteborgs-Posten 19 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Profilbild på ånglok och tender.