”I går afton vid sextiden omkom under badning i allmänna badbassinen skomakaregesällen Carl Boman. Han hade summit omkring en stund och slutligen begifvit sig under bron utefter ena sidan af bassinen. Då han på en stund ej syntes till undrade vaktmästaren på stället derpå och en person ombads att se efter honom. Denne uppförde honom ännu med litet lif på bron. Han rullades och vanliga medel vid drunknades behandling användes, men utan framgång. Läkare hade genast blifvit efterskickad, men ännu ett par timmar efter olyckshändelsen hade ingen sådan anländt.” (Ur: Göteborgs-Posten 20 juli 1865)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Badinrättningen vid ”S:t Eriks hörn”, byggd 1835, den vänstra, större för herrar, den högra, mindre för damer. Nedrevs då Hisingsbron byggdes 1874. Färjestället och Kvillebäckens mynning är synliga i bakgrunden på Hisingssidan.