”Det mystiska dunkel, hvari mordbrandsanläggningen i den Andréeska villan vid Öfra Fogelbergsgatan till en början var insvept, anser sig polisen nu kunna skingra. I lördags e.m. häktades fru Mathilda Andrée såsom skäligen misstänkt för att ha anlagt elden. De grunder hvarpå polisen stöder sina misstankar äro följande:

Dagen innan elden utbröt hade direktör Andrée på middagen rest till Eksjö, och samma dag kl. 2,15 lämnade fru Andrée staden för att bege sig till Marstrand. Söndag e.m. kl. 4,44 upptäcktes elden och vid släckningen påträffades den förut omtalade anordningen med brinnande tjocka stearinljus, af fotogén genomdränkt vadd, mossa, dref, ved m.m. i en skrubb i nedra våningen. Tydligen hade samma anläggning gjorts i öfra våningen, där elden först bröt sig ut. Polisen konstaterade, att fyra ljus af samma slag som de, hvilka ännu ej fullt brunnit ned, för en tid sedan inköpts af fru Andrée i en butik i Vasastaden. Vid profbränning medels ett dylikt ljus å polisstationen har det visat sig räcka precis den tid, som åtgått mellan det fru Andrée lämnade huset och till dess elden utbröt. Att ljusen i den öfre garderoben, där elden började, brunnit ned fortare än i den nedre, torde bero därpå att det rådt starkare drag i den öfre. Ved, mossa och pinnar voro hämtade ur villans egen källare. Åtskilliga andra omständigheter ha kommit i dagen, som ledd misstankarna i samma riktning. Sålunda hade fru Andrée genom att placera en soffa framför den från vestibulen till köket ledande gång vid hvilken garderoben, där elden i undra våningen anlagts, var belägen, afspärrat denna gång så att ingen kunde passera garderoben. Vid sin bortresa på lördagen vände fru Andrée, efter att ha utkommit ur villan, åter in för att enligt sin uppgift hämta en nyckel och handdukar i sängkammaren, och det antages att hon då antändt ljusen.

Fru Andreée förnekar emellertid på det bestämdaste att hon haft någon del i mordbranden. Hon medger, att hon inköpt fyra ljus af samma sort som de i garderoben påträffade, men att hon sönderskurit dessa i mindre bitar för att använda dem i kulörta lyktor. Och branden antar hon ha anstiftats af någon inbrottstjuf, som skulle ha gjort det för att dölja tillgreppet af en del nipper, som hon saknar.

Något rimligt motiv till det brott, för hvilket fru Andrée misstänkes, kan man ej finna, hvarför det anses gifvet, att hon anstiftat mordbranden i ett anfall af sinnesförvirring.” (Ur: Göteborgs-Posten 21 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Andréeska villan.