”I lördags e.m. voro några arbetare sysselsatta med stensprängning i närheten af Sigbergsliden. En af dem, stensprängaren, Johan Fredrik Andersson, råkade, då han skulle bära en stock till belastning af ett skott, som just skulle affyras, falla omkull och fick stocken öfver sig. Att de i fallet ådragna skadorna voro stora framgick däraf, att han blödde starkt genom mun och näsa. Han föres genast af sina arbetskamrater till Sahlgrenska sjukhuset, där han natten till i går afled.

Den bortgångne, som vitsordas ha varit en mycket skötsam och ordentlig man, var bosatt i n:r 118 litt. B Majornas 5:te rote. Han var född 1861 och gift. Han hade i 16 år varit anställd vid stadens arbeten.” (Ur: Göteborgs-Posten 22 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stigbergsliden.