”Det var på Danska vägen den 12 dennes. En automobil, körd af arkitekten Herman Dähn, kom i full fart och utstötande sina gälla trumpetsignaler mot en gigg, körd af handlanden C.A. Stade, som var åtföljd af sin fru. I närheten af Underås bro blef det nära på karambolage. Hästen skrämdes af trumpetstötarne, så att han stegrade sig, och häraf skrämdes fru S., så att hon hoppade ur giggen. Hr Stade ropade åt hr Dähn att upphöra med trumpetstötarne och fara varliga fram, men hr D. fortsatte likafullt, och i förargelsen häröfver grep hr S. till piskan och tilldelade sin vederpart ett rapp.

Sådan tedde sig händelsen på landsvägen, och sådan relaterades den i går inför rådhusrättens 3:dje afdelning, som fann skäligt döma hr Stade att böta 50 kr. för piskrappet och utgifva 15 kr. i rättegångskostnader.” (Ur: Göteborgs-Posten 24 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Underås bro, troligen omkring 1900.