För 120 år sedan förberedde sig stadens invånare inför starten av den nya moderna infrastrukturen med elektriskt drivna spårvagnar. I dagstidningarna annonserade spårvägens styrelse om vad som gällde för de som skulle åka med vagnarna och övriga trafikanter.

Ur: Göteborgs-Posten 18 augusti 1902.