”En droska förspänd tvänne hästar råkade i går afton vid half 11 tiden köra ned i en grop vid Gamla paviljongen i Slottsskogen, där för närvarande gräfningar pågå för rörledningars nedläggande. I fallet skadade sig den ena hästen så svårt, att han dog efter några ögonblick, den andra däremot kom helskinnad undan. Kusken och de i droskan åkande blefvo oskadade.

Olyckan berodde på att det ej alls på något sätt varnats för gropen, hvarken genom lanterna eller stängsel, en i sanning oförsvarlig försumlighet.” (Ur: Göteborgs-Posten 23 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Slottsskogsdammen, omkring år 1890.