”Hemslaktaren Johan Benjaminsson från Dansered i Bergjums socken, hvilken under det förut omtalade slagsmålet ute vid Alelyckan i onsdags för åtta dagar sedan blef så svårt misshandlad, att han sedan legat sanslös, har nu aflidit å Sahlgrenska sjukhuset utan att ha återfått sansen. Brädgårdsarbetaren Carl August Hansson Nord, som på vägen till sitt hem råkade ut för de vilda sällarne och under den förföljelse, för hvilken han blef utsatt, kastade en sten i hufvudet på den nu aflidne, kommer följaktligen att ställas till ansvar för dråp.” (Ur: Göteborgs-Posten 25 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vattenverket vid Alelyckan.