”Hummerfisket började 16 dennes. Från Fiskebäckskil meddelas till Göteborgs Aftonblad: Hummerfisket som här i trakten började i måndags har hittills gifvit ett ganska godt utbyte. Vanligt är ock att detta fiske i dess början ge mer än längre fram, dels därför, att hummern nu håller sig på grundare vatten än längre fram på hösten, dels däraf, att densamma genom den mängd hummertinor, som utsättes på fångstplatserna, uppfiskas, så att endast undermåliga sådana längre fram återstår. Då inga försäljningar ännu gjorts är priset obekant; dock torde det komma att variera mellan 13–15 kronor tjoget.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Hummerfiskare ombord på en Ångkranpråm. Svartvitt fotografi ur ett album. På insidan av albumet står det skrivet: S. Christenson, 1909.