”Göteborgs Velociped-Klubbs kappridt å Velociped eger rum i Slottsskogen kring stora dammen Lördagen den 22 September kl. 4,30 e.m.

Biljetter, á 50 öre för 1:sta plats och 25 öre för 2:dra plats säljes i Herrar Gumperts, Pehrsons och Wettergren & Kerbers boklådor, Axel Stiberg & Co:s cigarrbutik, i Herr Herman Risbergs utställningslokal, Kungsgatan N:o 61 samt vid ingångarne till parken och banan.

Skulle ogynsamt väder inträffa uppskjutes kappridten; eger densamma rum flaggas å Hotell Göta Källare kl. 12 på dagen.

OBS.! Hundar torde ej medtagas!

Styrelsen.” (Ur: Göteborgs-Posten 21 september 1888)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Slottsskogen och Stora Dammen, med blick mot norr. I fonden syns Skansen Kronan och tornet på Oscar Fredrikskyrka. Bild ur Alida Magnus ”Göteborgs Album”.