”De tre nya lyftkranar, som vid Göteborgs mek. värkstad beställts till vår hamn, skola inom kort kunna tagas i bruk. Två af dem äro redan under uppsättning och den tredje kommer att resas i nästa vecka. De komma, som bekant, att drifvas med elektrisk kraft.

Den nyaste kajen eller den del af den nya kajsträckningen, som i fjol rasade, är nu i det närmaste återställd i sitt förra skick. Allt stenarbete är afslutadt, järnvägsspåren äro utlagda och fyllningen har forskridit så långt, att man beräknar att området kan öppnas för allmän trafik efter en eller annan månad.” (Ur: Göteborgs-Posten 23 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bomullsupplag på Nya Kajen, Masthuggskajen 1915.