”Ett allvarsamt olyckstillbud yppade sig i går middag vid 12-tiden å Seminariegatan i Annedal. Just som en elektrisk spårvagn skulle passera förbi seminariets nybyggnad, kom en åkardräng körande ett tegellass ut på gatan och innan spårvagnen hann stoppas kullvräktes kärran och lasset, hvarvid äfven en lyktstolpe afbröts. Hästen undslapp dock utan att skadas.” (Ur: Göteborgs-Posten 26 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg, Folkskoleseminariet.