”Biografföreställningen i Reallärovärkets högtidssal i går afton hade lockat fullt hus.

Sedan hr Wennersten med sina förträffliga projektionsapparater visat ett hundratal magnifika naturscener, hvilka lifligt applåderades, och jättefonografen ’konserterat’, kommo i rask följd en serie intressanta s.k. lefvande bilder. Af dessa ställa vi främst ’en tjurfäktning i Spanien’, lönnmordet på Mac Kinley och den engelske humoristen ’little Tichs’ dårpliga dans i 60 centimeter långa skor. Hr W:s förevisningar vunno lifligt bifall och det är med nöjde vi konstatera, att detta var på sin rätta plats. I afton gifver hr W. sin andra förevisning efter delvis nytt program. Fullt hus – naturligtvis!” (Ur: Göteborgs-Posten 6 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 6 oktober 1902.